ALTRES OBSERVACIONS - OTHER OBSERVATIONS

M8

Mas Masierol (Àger) 06-juliol-2002

Exposició 10 minuts - Newton 20cm f4 a focus primari sobre Kodak Elite Chromen 200 revelat a 640 ISO


Index ALTRES OBSERVACIONS - OTHER OBSERVATIONS


Correu electrònic per comentaris - please, send me e-mail with your comments


Tornar a la pàgina principal - Back to Homepage


Darrera actualització - Last update:

22/maig/2004