ALTRES OBSERVACIONS - OTHER OBSERVATIONS

Ocultació asteroide 978-Aidamina

Mas Masierol (Àger) 26-juliol-2003

Ocultació positiva - Newton 20cm f4 - Cronometratge amb senyals horaris i enregistrament digital


Index ALTRES OBSERVACIONS - OTHER OBSERVATIONS


Correu electrònic per comentaris - please, send me e-mail with your comments


Tornar a la pàgina principal - Back to Homepage


Darrera actualització - Last update:

22/maig/2004