ALTRES OBSERVACIONS - OTHER OBSERVATIONS

C/2001 Q4 NEAT

Àger (1.300m) 15-maig-2004

Dibuix amb prismàtics 7x50. Visible a simple vista al costat del Pessebre dins la discreta constel·lació de Cancer. Es detecten 3 direccions de cua, la central més intensa, la de l'est més llarga i l'oest molt curta i dèbil. Cua visible fins a 2º del nucli orientada a 110ºPA. Grau de condensació 2-3. Diàmetre nucli: aprox. 10'


Index ALTRES OBSERVACIONS - OTHER OBSERVATIONS


Correu electrònic per comentaris - please, send me e-mail with your comments


Tornar a la pàgina principal - Back to Homepage


Darrera actualització - Last update:

23/maig/2004