ALTRES OBSERVACIONS - OTHER OBSERVATIONS

Conjunció Venus-Júpiter-Lluna (1 dia després)

Sabadell (Vallès Occidental) 10-novembre-2004 06:01

Fotografies obtingudes amb càmera digital Cannon PowerShot S50

Crepúscle amb núvols.


Index ALTRES OBSERVACIONS - OTHER OBSERVATIONS


Correu electrònic per comentaris - please, send me e-mail with your comments


Tornar a la pàgina principal - Back to Homepage


Darrera actualització - Last update:

14/novembre/2004