ALTRES OBSERVACIONS - OTHER OBSERVATIONS

Cometa C/2004 Q2 Machholz

Àger (La Noguera) 14-novembre-2004 03:19 amb prismàtics 7x50

Magnitud estimada: 7,25 (mètode Brobovnikov)

Grau de concetració: 8

Diàmetre coma: 10'

Angle posició cua: ~310º


Index ALTRES OBSERVACIONS - OTHER OBSERVATIONS


Correu electrònic per comentaris - please, send me e-mail with your comments


Tornar a la pàgina principal - Back to Homepage


Darrera actualització - Last update:

14/novembre/2004