Meteo per a Catalunya

Accés a informació seleccionada sobre previsió meteorològica per als propers dies a Catalunya.

La pàgina obté els mapes i imatges directament de les fonts. Això fa que la càrrega de totes les imatges sigui lenta i que calgui cal actualitzar sovint per tenir les darreres versions.

Tornar a Estels

Previsió a 48 hores (2 dies)
   

Model GFS: Núvols

Model GFS: Precipitació

Model GFS: Temperatures

Previsió a 72 hores (3 dies)    

Model GFS: Núvols

Model GFS: Precipitació

Model GFS: Temperatures

Previsió a 96 hores (4 dies)    

Model GFS: Núvols

Model GFS: Precipitació

Model GFS: Temperatures

Previsió a 120 hores (5 dies)    

Model GFS: Núvols

Model GFS: Precipitació

Model GFS: Temperatures

Previsió a 144 hores (6 dies)    

Model GFS: Núvols

Model GFS: Precipitació

Model GFS: Temperatures

Dades temps real Enllaços a les fonts

Infomet - situació actual

Servei Meteorològic de Catalunya - situació actual

Rx Meteo Lleida

Infomet

Servei Meteorològic de Catalunya

Meteosim

Meteosort

The Meteo Office - Gran Bretanya

Wetter Zentrale - Alemanya

Deutscher Wetterdienst (DWD) - Alemanya

 

Aquesta web és una recopilació d'enllaços per a ús personal i està basada en continguts que es poden trobar lliurement a Internet.

Mail de contacte: planetary17@yahoo.com

Tornar a Estels