REGISTRE D'OBJECTES OBSERVATS - SKY OBJECTS OBSERVED LOG
 

Els objectes amb enllaç porten al dibuix realitzat amb el meu telescopi Newton de 20 cm.
All object with link go to an sketch drawed through my Newton 20cm. telescope.

Llistat des de l'objecte 101 fins al 200 - List from 101st object to 200th

Llistat des de l'objecte 201 fins al 300 - List from 201st object to 300th

Llistat des de l'objecte 301 fins al 400 - List from 301st object to 400th

Llistat des de l'objecte 401 fins al 500 - List from 401st object to 500th

Llistat des de l'objecte 501 fins al 508 - List from 501st object to 508th

No.
Objecte Messier
Caldwell
Nom

Constel-
lació

Tipus d’objecte Data
observació
1
NGC 2287 M 41  
CMa
Cúmul Obert 16/12/2000
2
NGC 2422 M 47  
Pup
Cúmul Obert 30/12/2000
3
NGC 2437 M 46  
Pup
Cúmul Obert 30/12/2000
4
2    
Pup
Estrella Doble 21/02/1998
5
NGC 2632 M 44 Paesepe
Cnc
Cúmul Obert 21/02/1998
6
NGC 2198 M 35  
Gem
Cúmul Obert 21/02/1998
7
NGC 5024 M 53  
Com
Cúmul Globular 01/07/2000
8
NGC 4826 M 64  
Com
Galàxia 18/05/2002
9
NGC 4762    
Com
Galàxia 28/05/2000
10
NGC 4629 M 60  
Com
Galàxia 01/04/1999
11
NGC 4579 M 58  
Com
Galàxia 01/04/1999
12
NGC 4569 M 90  
Com
Galàxia 01/04/1999
13
NGC 4486 M 87  
Com
Galàxia 28/05/2000
14
NGC 4374 M 84  
Com
Galàxia 01/04/1999
15
NGC 4406 M 86  
Com
Galàxia 01/04/1999
16
NGC 4501 M 88  
Com
Galàxia 31/05/2003
17
NGC 4254 M 99  
Com
Galàxia 25/05/2001
18
NGC 4321 M 100  
Com
Galàxia 25/05/2001
19
NGC 4382 M 85  
Com
Galàxia 18/05/2002
20
NGC 5194 M 51 Remolí
CVn
Galàxia 24/03/2000
21
NGC 5457 M 101  
UMa
Galàxia 28/05/2000
22
NGC 6205 M 13  
Her
Cúmul Globular 25/05/2001
23
NGC 3623 M 65  
Leo
Galàxia 24/03/2000
24
NGC 3627 M 66  
Leo
Galàxia 24/03/2000
25
NGC 3628    
Leo
Galàxia 24/03/2000
26
NGC 3379 M 105  
Leo
Galàxia 08/02/2002
27
NGC 3351 M 95  
Leo
Galàxia 03/06/2000
28
NGC 3368 M 96  
Leo
Galàxia 08/02/2002
29
Zeta   Mizar-Alcor
UMa
Estrella Doble 03/06/2000
30
80   Mizar-Alcor
UMa
Estrella Doble 03/06/2000
31
sn1998bu   M96
Leo
Supernova 16/05/1998
32
Epsilon    
Lyr
Estrella Doble 06/09/2002
33
Beta    
Cyg
Estrella Doble 28/05/2000
34
NGC 6121 M 4  
Sco
Cúmul Globular 01/07/2000
35
Rho    
Oph
Estrella Doble 27/06/1998
36
NGC 6093 M 80  
Sco
Cúmul Globular 01/07/2000
37
Beta    
Sco
Estrella Doble 01/07/2000
38
NGC 6333 M 9  
Oph
Cúmul Globular 27/06/1998
39
Delta    
Her
Estrella Doble 27/06/1998
40
Gamma    
Del
Estrella Doble 25/08/2000
41
NGC 6254 M 10  
Oph
Cúmul Globular 27/06/1998
42
NGC 6218 M 12  
Oph
Cúmul Globular 27/06/1998
43
NGC 6720 M 57 Anul·lar
Lyr
Nebulosa planetària 03/06/2000
44
Beta    
Lyr
Estrella Doble 21/08/2001
45
NGC 224 M 31  
And
Galàxia 05/08/2000
46
NGC 6475 M 7  
Sgr
Cúmul Obert 19/07/1998
47
NGC 6405 M 6  
Sgr
Cúmul Obert 19/07/1998
48
NGC 6523 M 8 Llacuna
Sgr
Nebulosa lluent 30/07/2000
49
NGC 6514 M 20 Trífida
Sgr
Nebulosa lluent 19/07/1998
50
NGC 6613 M 18  
Sgr
Cúmul Obert 19/07/1998
51
NGC 6618 M 17 Nebulosa Omega
Sgr
Nebulosa lluent 19/07/1998
52
NGC 6611 M 16 Àliga
Sgr
Cúmul Obert 30/07/2000
53
Beta    
Cap
Estrella Doble 04/08/1998
54
Rho    
Cap
Estrella Doble 04/08/1998
55
Omicron o Sigma    
Cap
Estrella Doble 04/08/1998
56
Alfa    
Cap
Estrella Doble 07/08/1998
57
NGC 221 M 32  
And
Galàxia 05/08/2000
58
NGC 205 M 110  
And
Galàxia 05/08/2000
59
NGC 884 C 14 Doble cúmul
Per
Cúmul Obert 03/06/2000
60
NGC 869 C 14 Doble cúmul
Per
Cúmul Obert 03/06/2000
61
Melotte (Mel) 20   Zona Alfa Per
Per
Cúmul Obert 26/09/1998
62
NGC 581 M 103  
Cas
Cúmul Obert 23/10/1998
63
NGC 146    
Cas
Cúmul Obert 26/09/1998
64
NGC 133    
Cas
Cúmul Obert 26/09/1998
65
KING 14    
Cas
Cúmul Obert 26/09/1998
66
NGC 129    
Cas
Cúmul Obert 26/09/1998
67
NGC 103    
Cas
Cúmul Obert 26/09/1998
68
NGC 598 M 33  
Tri
Galàxia 26/09/1998
69
NGC 1039 M 34  
Per
Cúmul Obert 28/10/2000
70
NGC 628 M 74  
Psc
Galàxia 30/09/2000
71
Melotte (Mel) 22 M 45 Plèiades
Tau
Cúmul Obert 25/08/2000
72
NGC 7331 C 30  
Peg
Galàxia 23/11/2000
73
NGC 7479 C 44  
Peg
Galàxia 26/09/1998
74
NGC 1952 M 1  
Tau
Reste supernova 30/12/2000
75
Cr 15    
Cas
Cúmul Obert 23/10/1998
76
Al nord de CR 15    
Cas
Cúmul Obert 23/10/1998
77
NGC 663 C 10  
Cas
Cúmul Obert 06/09/2002
78
NGC 659    
Cas
Cúmul Obert 23/10/1998
79
NGC 1068 M 77  
Cet
Galàxia 05/10/2002
80
Gamma    
And
Estrella Doble 28/10/2000
81
NGC 650 M 76  
Per
Nebulosa planetària 30/09/2000
82
NGC 2438    
Pup
Nebulosa planetària 06/03/1999
83
NGC 1976 M 42  
Ori
Nebulosa lluent 16/12/2000
84
NGC 4621 M 59  
Com
Galàxia 01/04/1999
85
NGC 4638    
Com
Galàxia 01/04/1999
86
NGC 4552 M 89  
Com
Galàxia 01/04/1999
87
NGC 4478    
Com
Galàxia 01/04/1999
88
V 1494   1999#2
Aql
Nova 03/12/1999
89
NGC 3992 M 109  
UMa
Galàxia 19/05/2001
90
NGC 4258 M 106  
UMa
Galàxia 01/04/1999
91
NGC 3031 M 81  
UMa
Galàxia 16/06/2001
92
NGC 3034 M 82  
UMa
Galàxia 16/06/2001
93
Gamma    
Leo
Estrella Doble 18/05/2001
94
Strube 2725    
Del
Estrella Doble 25/08/2000
95
NGC 3377    
Leo
Galàxia 08/02/2002
96
NGC 5272 M 3  
Boo
Cúmul Globular 01/07/2000
97
NGC 6656 M 22  
Sgr
Cúmul Globular 16/06/2001
98
Xi    
UMa
Estrella Doble 01/07/2000
99
NGC 3587 M 97  
UMa
Nebulosa planetària 01/07/2000
100
NGC 3556 M 108  
UMa
Galàxia 16/12/2000

Llistat des de l'objecte 101 fins al 200 - List from 101st object to 200th

Llistat des de l'objecte 201 fins al 300 - List from 201st object to 300th

Llistat des de l'objecte 301 fins al 400 - List from 301st object to 400th

Llistat des de l'objecte 401 fins al 500 - List from 401st object to 500th

Llistat des de l'objecte 501 fins al 508 - List from 501st object to 508th


Correu electrònic per comentaris - please, send me e-mail with your comments


Tornar a la pàgina principal - Back to Homepage


Darrera actualització - Last update:

30/octubre/2004