REGISTRE D'OBJECTES OBSERVATS - SKY OBJECTS OBSERVED LOG

Els objectes amb enllaç porten al dibuix realitzat amb el meu telescopi Newton de 20 cm.
All object with link go to an sketch drawed through my Newton 20cm. telescope.

Llistat des de l'objecte 001 fins al 100 - List from 1st object to 100th

Llistat des de l'objecte 201 fins al 300 - List from 201st object to 300th

Llistat des de l'objecte 301 fins al 400 - List from 301st object to 400th

Llistat des de l'objecte 401 fins al 500 - List from 401st object to 500th

Llistat des de l'objecte 501 fins al 508 - List from 501st object to 508th

No.
Objecte Messier
Caldwell
Nom
Constel-
lació
Tipus d’objecte Data
observació
101
R    
CrB
Estrella Variable 11/05/2002
102
SS    
Cyg
Estrella Variable 07/08/2000
103
Z    
UMa
Estrella Variable 18/05/2002
104
NGC 6705 M 11  
Sct
Cúmul Obert 21/08/2001
105
NGC 6712    
Sct
Cúmul Globular 01/08/2003
106
NGC 6694 M 26  
Sct
Cúmul Obert 26/07/2000
107
NGC 6664    
Sct
Cúmul Obert 26/07/2000
108
NGC 6544    
Sgr
Cúmul Globular 30/07/2000
109
NGC 6626 M 28  
Sgr
Cúmul Globular 30/07/2000
110
NGC 7009 C 55 Saturn
Aqr
Nebulosa planetària 29/08/2003
111
NGC 6994 M 73  
Aqr
Cúmul Obert 30/07/2000
112
61    
Cyg
Estrella Doble 05/08/2000
113
NGC 6853 M 27 Dumbell
Vul
Nebulosa planetària 07/08/2000
114
NGC 6913 M 29  
Cyg
Cúmul Obert 05/08/2000
115
NGC 7092 M 39  
Cyg
Cúmul Obert 30/07/2000
116
NGC 6779 M 56  
Lyr
Cúmul Globular 05/08/2000
117
NGC 6981 M 72  
Aqr
Cúmul Globular 30/07/2000
118
NGC 6543 C 6 Ull de gat
Dra
Nebulosa planetària 25/08/2000
119
NGC 6910    
Cyg
Cúmul Obert 05/08/2000
120
NGC 6990    
Cyg
Reste supernova 07/08/2000
121
NGC 6992 C 33  
Cyg
Reste supernova 07/08/2000
122
NGC 7293 C 63  
Aqu
Nebulosa planetària 05/10/2002
123
RZ    
Cas
Estrella Variable 07/08/2000
124
Beta    
Del
Estrella Doble 25/08/2000
125
NGC 7662 C 22 Bola de neu blava
And
Nebulosa planetària 01/11/2002
126
NGC 6826 C 15  
Cyg
Nebulosa planetària 23/09/2000
127
Gamma    
Ari
Estrella Doble 30/09/2000
128
NGC 7454    
Peg
Galàxia 28/10/2000
129
NGC 7465    
Peg
Galàxia 28/10/2000
130
NGC 7448    
Peg
Galàxia 28/10/2000
131
NGC 40 C 2  
Cep
Nebulosa planetària 28/10/2000
132
NGC 7317-20   Quintet d'Stephan
Peg
Grup galàxies 23/11/2000
133
NGC 891 C 23  
And
Galàxia 28/10/2000
134
NGC 2392 C 39 Nebulosa esquimal
Gem
Nebulosa planetària 23/11/2000
135
NGC 7814 C 43  
Peg
Galàxia 23/11/2000
136
IC 434   Cap de cavall
Ori
Nebulosa lluent 02/11/2003
137
Abell 12    
Ori
Nebulosa planetària 23/11/2000
138
Abell 21    
Gem
Nebulosa planetària 04/01/2003
139
NGC 2237 C 49 Rossetta
Mon
Nebulosa lluent 16/12/2000
140
IC 2149    
Aur
Nebulosa planetària 30/12/2000
141
NGC 1912 M 38  
Aur
Cúmul Obert 30/12/2000
142
NGC 1907    
Aur
Cúmul Obert 30/12/2000
143
NGC 2024    
Ori
Nebulosa lluent 30/12/2000
144
Sigma    
Ori
Estrella Doble 30/12/2000
145
NGC 2447 M 93  
Pup
Cúmul Obert 30/12/2000
146
NGC 2323 M 50  
Mon
Cúmul Obert 04/01/2003
147
NGC 2440    
Pup
Nebulosa planetària 30/12/2000
148
NGC 2068 M 78  
Ori
Nebulosa lluent 30/12/2000
149
NGC 4038-9 C 60 Antenes
Crv
Grup galàxies 24/03/2001
150
NGC 4594 M 104 Barret
Vir
Galàxia 24/03/2001
151
Alfa   Castor
Gem
Estrella Doble 11/01/2002
152
NGC 4361    
Crv
Nebulosa planetària 28/04/2001
153
Strube 1639    
Com
Estrella Doble 28/04/2001
154
Delta    
Crv
Estrella Doble 28/04/2001
155
Strube 1694    
Cam
Estrella Doble 28/04/2001
156
IC 3568    
Cam
Nebulosa planetària 28/04/2001
157
NGC 6210    
Her
Nebulosa planetària 28/04/2001
158
NGC 3242 C 59 Fantasma de Júpiter
Hya
Nebulosa planetària 24/01/2004
159
Alfa   Polaris
Umi
Estrella Doble 19/05/2001
160
3C273    
Vir
Quàsar 18/05/2002
161
3C279    
Vir
Quàsar 25/05/2001
162
NGC 4192 M 98  
Com
Galàxia 25/05/2001
163
Abell 36    
Vir
Nebulosa planetària 25/05/2001
164
NGC 5055 M 63  
CVn
Galàxia 25/05/2001
165
NGC 6207    
Her
Galàxia 25/05/2001
166
Alfa   Cor Caroli
CVn
Estrella Doble 11/01/2002
167
Theta    
Vir
Estrella Doble 27/05/2001
168
Gamma    
Vir
Estrella Doble 27/05/2001
169
NGC 6153    
Sco
Nebulosa planetària 16/06/2001
170
NGC 6124 C 75  
Sco
Cúmul Obert 16/06/2001
171
NGC 6281    
Sco
Cúmul Obert 16/06/2001
172
BL    
Lac
Quàsar 16/06/2001
173
NGC 6302 C 69 Xinxa (Bug)
Sco
Nebulosa planetària 16/06/2001
174
NGC 6337    
Sco
Nebulosa planetària 16/06/2001
175
NGC 6369   Petita nebulosa fantasma
Oph
Nebulosa planetària 16/06/2001
176
NGC 6309   Caixa
Oph
Nebulosa planetària 21/07/2001
177
NGC 6445    
Sgr
Nebulosa planetària 16/06/2001
178
NGC 6440    
Sgr
Cúmul Globular 16/06/2001
179
V 1178    
Sco
Novalike 22/06/2001
180
NGC 5907    
Dra
Galàxia 22/06/2001
181
Nu    
Ser
Estrella Doble 21/07/2001
182
UGC 10473    
Her
Galàxia 21/08/2001
183
NGC 6194    
Her
Galàxia 21/08/2001
184
IC 4614    
Her
Galàxia 21/08/2001
185
NGC 6196    
Her
Galàxia 21/08/2001
186
IC 4725 M 25  
Sgr
Cúmul Obert 21/08/2001
187
NGC 6804    
Aqu
Nebulosa planetària 25/08/2001
188
NGC 6803    
Aqu
Nebulosa planetària 25/08/2001
189
NGC 6644    
Sgr
Nebulosa planetària 15/09/2001
190
V 2275   2001#2
Cyg
Nova 15/09/2001
191
NGC 6638    
Sgr
Cúmul Globular 15/09/2001
192
NGC 6629    
Sgr
Nebulosa planetària 15/09/2001
193
G1   Extragalàctic d'Andromeda
And
Cúmul globular extragalàctic 15/09/2001
194
Stock 23    
Cam
Cúmul Obert 15/09/2001
195
ADS 11695    
Sct
Estrella Doble 07/10/2001
196
NGC 6751    
Aqu
Nebulosa planetària 07/10/2001
197
Mu    
Cyg
Estrella Doble 07/10/2001
198
Zeta    
Lyr
Estrella Doble 07/10/2001
199
Delta    
Cep
Estrella Variable 11/10/2001
200
R    
 Cas
Estrella  Variable
18/05/2002

Llistat des de l'objecte 001 fins al 100 - List from 1st object to 100th

Llistat des de l'objecte 201 fins al 300 - List from 201st object to 300th

Llistat des de l'objecte 301 fins al 400 - List from 301st object to 400th

Llistat des de l'objecte 401 fins al 500 - List from 401st object to 500th

Llistat des de l'objecte 501 fins al 508 - List from 501st object to 508th


Correu electrònic per comentaris - please, send me e-mail with your comments


Tornar a la pàgina principal - Back to Homepage


Darrera actualització - Last update:

30/octubre/2004