REGISTRE D'OBJECTES OBSERVATS - SKY OBJECTS OBSERVED LOG

Els objectes amb enllaç porten al dibuix realitzat amb el meu telescopi Newton de 20 cm.
All object with link go to an sketch drawed through my Newton 20cm. telescope.


Llistat des de l'objecte 001 fins al 100 - List from 1st object to 100th

Llistat des de l'objecte 101 fins al 200 - List from 101st object to 200th

Llistat des de l'objecte 201 fins al 300 - List from 201st object to 300th

Llistat des de l'objecte 301 fins al 400 - List from 301st object to 400th

Llistat des de l'objecte 501 fins al 508 - List from 501st object to 508th

No.

Objecte
Messier
Caldwell

Nom

Constel-lació
Tipus d’objecte
Data
observació
401

NGC 7160

Cep

Cúmul Obert
20/09/2003
402

NGC 7635

Bubble

Cas

Nebulosa lluent

23/10/2003 

403

NGC 6888

Crescent

Cyg
Nebulosa lluent
23/10/2003
404
NGC 6939
Cep
Cúmul Obert
23/10/2003 
405
NGC 6946

Cep

Galàxia

23/10/2003 

406
Cr 463

Cas

Cúmul Obert

23/10/2003
407
ADS 4263
Zeta
Ori
Estrella Triple
01/11/2003
408
NGC 2023
Ori
Nebulosa lluent
01/11/2003
409
NGC 7243
C 16
Lac
Cúmul Obert
02/11/2003
410
NGC 7209
Lac
Cúmul Obert
02/11/2003
411
IC 5217
Lac
Nebulosa planetària
02/11/2003
412
NGC 1817
Tau
Cúmul Obert
02/11/2003
413
NGC 1807
Tau
Cúmul Obert
02/11/2003
414
Theta
Trapeci
Ori
Estrella Múltiple
02/11/2003
415
Abell 82
Cas
Nebulosa planetària
02/11/2003
416
NGC 1904
M 79
Lep
Cúmul Globular
02/11/2003
417
Ori
Estrella Variable
11/01/2004
418
Lep
Estrella Variable
11/01/2004
419
Palomar 2
Aur
Cúmul Globular
24/01/2004
420
DO
Dra
Estrella Variable
24/01/2004
421
Delta
Ori
Estrella Doble
24/01/2004
422
Haro 3-75
Ori
Nebulosa planetària
24/01/2004
423
Abell 10
Kohoutek (K) 1-7
Ori
Nebulosa planetària
24/01/2004
424
S5 0716+714
UMa
Quàsar
24/01/2004
425
Mon
Estrella Variable
24/01/2004
426
Minkowski 1-17
Pup
Nebulosa planetària
24/01/2004
427
Collinder 155
Mel 71
Pup
Cúmul Obert
24/01/2004
428
NGC 1982
M 43
 
Ori
Nebulosa lluent
20/03/2004
429
NGC 2423
 
 
Pup
C˙mul Obert
20/03/2004
430
NGC 2099
M 37
 
Aur
C˙mul Obert
20/03/2004
431
M 36
 
Aur
C˙mul Obert
20/03/2004
432
Winnecke 4
M 40
 
UMa
Estrella Doble
20/03/2004
433
NGC 4548
M 91
 
Com
GalÓxia
20/03/2004
434
NGC 4472
M 49
 
Vir
GalÓxia
20/03/2004
435
NGC 4590
M 68
 
Hya
C˙mul Globular
20/03/2004
436
M 83
 
Hya
GalÓxia
20/03/2004
437
NGC 5904
M 5
 
Ser
C˙mul Globular
20/03/2004
438
NGC 6341
M 92
 
Her
C˙mul Globular
20/03/2004
439
NGC 6838
M 71
 
Sge
C˙mul Globular
20/03/2004
440
NGC 6171
M 107
 
Oph
C˙mul Globular
20/03/2004
441
NGC 6273
M 19
 
Oph
C˙mul Globular
20/03/2004
442
NGC 6266
M 62
 
Oph
C˙mul Globular
20/03/2004
443
IC 4715
M 24
 
Sgr
C˙mul Obert
20/03/2004
444
NGC 6494
M 23
 
Sgr
C˙mul Obert
20/03/2004
445
NGC 6531
M 21
 
Sgr
Nebulosa lluent
20/03/2004
446
NGC 6637
M 69
 
Sgr
C˙mul Globular
20/03/2004
447
NGC 6681
M 70
 
Sgr
C˙mul Globular
20/03/2004
448
NGC 6715
M 54
 
Sgr
C˙mul Globular
20/03/2004
449
NGC 6864
M 75
 
Sgr
C˙mul Globular
20/03/2004
450
NGC 7089
M 2
 
Aqr
C˙mul Globular
20/03/2004
451
Markarian 421
 
UMa
Quàsar
24/04/2004
452
S
 
CrB
Estrella variable
24/04/2004
453
 
Com
GalÓxia
24/04/2004
454
  Markarian's chain
Com
GalÓxia
24/04/2004
455
  Markarian's chain
Com
GalÓxia
24/04/2004
456
  Markarian's chain
Vir
GalÓxia
24/04/2004
457
  Markarian's chain
Vir
GalÓxia
24/04/2004
458
  Markarian's chain
Vir
GalÓxia
24/04/2004
459
  Markarian's chain
Vir
GalÓxia
24/04/2004
460
Markarian 501
Her
Quàsar
24/04/2004
461
NGC 4051
UMa
Galàxia
24/04/2004
462
NGC 3938
UMa
Galàxia
24/04/2004
463
Nu
UMa
Estrella Doble
24/04/2004
464
Campbell's star
Cyg
Nebulosa Planetària
24/04/2004
465
Oph
Nebulosa Planetària
24/04/2004
466
V
Boo
Estrella Variable
13/08/2004
467
IC 4677
Dra
Fragment planetària
13/08/2004
468
Minkowski (M) 1-64
Lyr
Nebulosa Planetària
13/08/2004
469
Humason (Hu) 2-1
PK 051+09.1
Her
Nebulosa Planetària
13/08/2004
470
NGC 281
Cas
Nebulosa lluent
13/08/2004
471
NGC 6772
Aql
Nebulosa Planetària
14/08/2004
472
Abell 55
Aql
Nebulosa Planetària
14/08/2004
473
NGC 6842
Vul
Nebulosa Planetària
14/08/2004
474
NGC 2403
Cam
Galàxia
18/09/2004
475
IC 1396
Cep
Cúmul obert
14/08/2004
476
STF 2819
Cep
Estrella Doble
14/08/2004
477
STF 2816
Cep
Estrella Doble
14/08/2004
478
IC 1805
Cas
Cúmul obert
14/08/2004
479
UGC 10822
Draco dwarft
Dra
Galàxia
15/08/2004
480
Steph 1
Delta Lyrae cluster
Lyr
Cúmul obert
15/08/2004
481
Sharpley (Sp) 4-1
Lyr
Nebulosa Planetària
17/08/2004
482
NGC 7008
Cyg
Nebulosa Planetària
15/08/2004
483
NGC 6940
Vul
Cúmul obert
17/08/2004
484
NGC 6885
C 37
Cyg
Cúmul obert
17/08/2004
485
Blanco 1
Scl
Cúmul obert
17/08/2004
486
NGC 7094
Peg
Nebulosa Planetària
17/08/2004
487
NGC 6871
Cyg
Cúmul obert
17/08/2004
488
NGC 6883
Cyg
Cúmul obert
17/08/2004
489
NGC 7093
Cyg
Cúmul obert
17/08/2004
490
NGC 7082
Cyg
Cúmul obert
17/08/2004
491
NGC 7099
M 30
Cap
Cúmul globular
18/08/2004
492
NGC 7510
Cep
Cúmul obert
17/08/2004
493
Peimbert-Batiz (PB) 10
Aql
Nebulosa Planetària
18/08/2004
494
NGC 6778
Aql
Nebulosa Planetària
18/08/2004
495
IC 5117
Cyg
Nebulosa Planetària
18/08/2004
496
Abell 62
Aql
Nebulosa Planetària
18/08/2004
497
Peimbert-Batiz (PB) 9
Aql
Nebulosa Planetària
18/08/2004
498
Jones 1
Peg
Nebulosa Planetària
18/08/2004
499
ADS 16795
Cas
Estrella Doble
18/08/2004
500
Hubble (Hb) 12
Cas
Nebulosa Planetària
18/08/2004


Llistat des de l'objecte 001 fins al 100 - List from 1st object to 100th

Llistat des de l'objecte 101 fins al 200 - List from 101st object to 200th

Llistat des de l'objecte 201 fins al 300 - List from 201st object to 300th

Llistat des de l'objecte 301 fins al 400 - List from 301st object to 400th

Llistat des de l'objecte 501 fins al 508 - List from 501st object to 508th


Correu electrònic per comentaris - please, send me e-mail with your comments


Tornar a la pàgina principal - Back to Homepage


Darrera actualització - Last update:

30/octubre/2004