REGISTRE D'OBJECTES OBSERVATS - SKY OBJECTS OBSERVED LOG

Els objectes amb enllaç porten al dibuix realitzat amb el meu telescopi Newton de 20 cm.
All object with link go to an sketch drawed through my Newton 20cm. telescope.


Llistat des de l'objecte 001 fins al 100 - List from 1st object to 100th

Llistat des de l'objecte 101 fins al 200 - List from 101st object to 200th

Llistat des de l'objecte 201 fins al 300 - List from 201st object to 300th

Llistat des de l'objecte 301 fins al 400 - List from 301st object to 400th

Llistat des de l'objecte 401 fins al 500 - List from 401st object to 500th

No.

Objecte
Messier
Caldwell

Nom

Constel-lació
Tipus d’objecte
Data
observació
501

sn2004et

Cep

Supernova
03/10/2004
502

Humason (Hu) 1-2

PK 86-8,1

Cyg

Nebulosa planetària

04/10/2004
503

IC 5070

Cyg
Nebulosa lluent
06/10/2004
504
NGC 6997
Cyg
Cúmul Obert
06/10/2004
505
Bird's nest

Cyg

Nebulosa lluent
06/10/2004 
506
Barnard (B) 353

Cyg

Nebulosa fosca

06/10/2004 
507
NGC 6996
Cyg
Cúmul Obert
06/10/2004 
508
Barkatova 1
Cyg
Cúmul Obert
06/10/2004 


Llistat des de l'objecte 001 fins al 100 - List from 1st object to 100th

Llistat des de l'objecte 101 fins al 200 - List from 101st object to 200th

Llistat des de l'objecte 201 fins al 300 - List from 201st object to 300th

Llistat des de l'objecte 301 fins al 400 - List from 301st object to 400th

Llistat des de l'objecte 401 fins al 500 - List from 401st object to 500th


Correu electrònic per comentaris - please, send me e-mail with your comments


Tornar a la pàgina principal - Back to Homepage


Darrera actualització - Last update:

30/octubre/2004