REGISTRE D'OBJECTES OBSERVATS - SKY OBJECTS OBSERVED LOG

Els objectes amb enllaç porten al dibuix realitzat amb el meu telescopi Newton de 20 cm.
All object with link go to an sketch drawed through my Newton 20cm. telescope.

Llistat des de l'objecte 001 fins al 100 - List from 1st object to 100th

Llistat des de l'objecte 101 fins al 200 - List from 101st object to 200th

Llistat des de l'objecte 201 fins al 300 - List from 201st object to 300th

Llistat des de l'objecte 401 fins al 500 - List from 401st object to 500th

Llistat des de l'objecte 501 fins al 508 - List from 501st object to 508th

No.

Objecte

Messier
Caldwell

Nom

Constel-lació

Tipus d’objecte

Data
observació

301

NGC 2452

 
 

Pup

Nebulosa planetÓria

01/02/2003

302

NGC 2453

 
 

Pup

C˙mul Obert

01/02/2003

303

NGC 2489

 
 

Pup

C˙mul Obert

01/02/2003

304

NGC 2467

 
 

Pup

Nebulosa lluent

01/02/2003

305

Harvard 2

 
 

Pup

C˙mul Obert

01/02/2003

306

Abell 33

 
 

Hya

Nebulosa planetÓria

01/02/2003

307

NGC 2610

 
 

Hya

Nebulosa planetÓria

01/02/2003

308

Minkowski (M) 1-7

 
 

Gem

Nebulosa planetÓria

01/03/2003

309

ECB 1

 
 

Gem

Asterisme

01/03/2003

310

IC 430

 
 

Ori

Nebulosa lluent

02/03/2003

311

NGC 1999

 
 

Ori

Nebulosa lluent

02/03/2003

312

Minkowski (M) 1-16

 
 

Mon

Nebulosa planetÓria

02/03/2003

313

ECB 2

 
 

Gem

Asterisme

02/03/2003

314

Cr 156

 

Mel 72

Mon

C˙mul Obert

02/03/2003

315

NGC 3185

 
 

Leo

GalÓxia

05/04/2003

316

NGC 3189

 
 

Leo

GalÓxia

05/04/2003

317

NGC 3193

 
 

Leo

GalÓxia

05/04/2003

318

NGC 4653

 
 

Vir

GalÓxia

05/04/2003

319

NGC 4666

 
 

Vir

GalÓxia

05/04/2003

320

NGC 4632

 
 

Vir

GalÓxia

05/04/2003

321

NGC 4643

 
 

Vir

GalÓxia

05/04/2003

322

NGC 4636

 
 

Vir

GalÓxia

05/04/2003

323

NGC 4516

 
 

Vir

GalÓxia

05/04/2003

324

NGC 4527

 
 

Vir

GalÓxia

05/04/2003

325

NGC 4303

M 61

 

Vir

GalÓxia

05/04/2003

326

NGC 3187

 
 

Vir

GalÓxia

03/05/2003

327

Kohoutek (K) 1-22

 
 

Hya

Nebulosa planetÓria

03/05/2003

328

Abell 35

 
 

Hya

Nebulosa planetÓria

03/05/2003

329

NGC 4567

 

Siameses

Vir

GalÓxia

03/05/2003

330

NGC 4568

 

Siameses

Vir

GalÓxia

03/05/2003

331

NGC 4564

 
 

Vir

GalÓxia

03/05/2003

332

NGC 4631

C 32

 

Vir

GalÓxia

03/05/2003

333

NGC 4627

 
 

Vir

GalÓxia

03/05/2003

334

Leo I

 
 

Leo

GalÓxia

31/05/2003

335

Gamma

 
 

Cas

Estrella Variable

18/09/2004

336

Merrill (Me) 2-1

 
 

Oph

Nebulosa planetÓria

31/05/2003

337

Peimbert/Costero (PC) 12

 
 

Oph

Nebulosa planetÓria

31/05/2003

338

U

 
 

Del

Estrella Variable

19/06/2003

339

56

 
 

Her

Estrella Doble

20/06/2003

340

Alfa

 
 

Her

Estrella Doble

20/06/2003

341

Pi

 
 

Boo

Estrella Doble

20/06/2003

342

Xi

 
 

Boo

Estrella Doble

20/06/2003

343

Beta

 
 

Cep

Estrella Doble

20/06/2003

344

T425:2502:1

 

Estel de Barnard

Oph

Asterisme

20/06/2003

345

Xi

 
 

Lup

Estrella Doble

28/06/2003

346

NGC 6058

 
 

Her

Nebulosa planetÓria

28/06/2003

347

sn2004dj

 
  NGC 2403

Cam

Supernova

18/09/2004

348

Minkowski (M) 2-13

 
 

Ser

Nebulosa planetÓria

28/06/2003

349

Sharpless (Sh) 2-71

 
 

Aql

Nebulosa planetÓria

28/06/2003

350

NGC 6749

 
 

Aql

C˙mul Globular

28/06/2003

351

IC 4997

 
 

Sge

Nebulosa planetÓria

28/06/2003

352

R

 
 

Lyr

Estrella Variable

07/07/2003

353

NGC 6822

C 57

GalÓxia de Barnard

Sgr

GalÓxia

26/07/2003

354

NGC 6818

 

Little Gem

Sgr

Nebulosa planetÓria

26/07/2003

355

NGC 7789

 
 

Cas

C˙mul Obert

26/07/2003

356

NGC 6790

 
 

Aql

Nebulosa planetÓria

26/07/2003

357

NGC 7654

M 52

 

Cas

C˙mul Obert

26/07/2003

358

IC 435

 
 

Ori

Nebulosa lluent

30/12/2000

359

NGC 7006

C 42

 

Del

C˙mul Globular

01/08/2003

360

NGC 6934

C 47

 

Del

C˙mul Globular

01/08/2003

361

IC 1295

 
 

Sct

Nebulosa planetÓria

01/08/2003

362

Kohoutek (K) 4-8

 
 

Sct

Nebulosa planetÓria

01/08/2003

363

NGC 7380

 
 

Cep

C˙mul Obert

01/08/2003

363

Minkowski (M) 1-80

 
 

Cep

Nebulosa planetÓria

01/08/2003

365

NGC 7354

 
 

Cep

Nebulosa planetÓria

01/08/2003

366

sn2003gs

 
 

Cet

Supernova

01/08/2003

367

NGC 188

C 1

 

Cep

C˙mul Globular

01/08/2003

368

Dolidze 45

 
 

Cyg

C˙mul Obert

22/08/2003

369

PK 080-06,1

 

Egg nebula

Cyg

Nebulosa planetÓria

22/08/2003

370

NGC 6886

 
 

Sge

Nebulosa planetÓria

23/10/2003

371

NGC 6905

 
 

Del

Nebulosa planetÓria

22/08/2003

372

NGC 6503

 
 

Dra

GalÓxia

29/08/2003

373

NGC 6879

 
 

Sge

Nebulosa planetÓria

29/08/2003

374

IC 4997

 
 

Sge

Nebulosa planetÓria

29/08/2003

375

NGC 6891

 
 

Del

Nebulosa planetÓria

29/08/2003

376

NGC 6960

C 35

Nebulosa del Vel

Cyg

Nebulosa lluent

29/08/2003

377

NGC 6995

 

Nebulosa del Vel

Cyg

Nebulosa lluent

29/08/2003

378

IC 5146

C 19

Cocoon

Cyg

Nebulosa lluent

29/08/2003

379

Stock 2

 
 

Cas

C˙mul Obert

29/08/2003

380

French 1

 

Toadstool

Del

Asterisme

29/08/2003

381

NGC 6833

 
 

Cyg

Nebulosa planetÓria

29/08/2003

382

NGC 6884

 
 

Cyg

Nebulosa planetÓria

29/08/2003

383

Xi

 

17

Cep

Estrella Doble

29/08/2003

384

Cr 399

 

Brocchi

Vul

Asterisme

30/08/2003

385

16

 
 

Cyg

Estrella Doble

10/09/2003

386

STT 525

 
 

Lyr

Estrella Doble

10/09/2003

387

Lambda

 
 

Ari

Estrella Doble

10/09/2003

388

Iota

 
 

Cas

Estrella Doble

10/09/2003

389

Minkowski 1-70

 
 

Aql

Nebulosa planetÓria

20/09/2003

390

V 475

 

2003#1

Sct

Nova

20/09/2003

391

NGC 6741

 
 

Aql

Nebulosa planetÓria

20/09/2003

392

Minkowski 1-66

 
 

Aql

Nebulosa planetÓria

20/09/2003

393

G78

 
 

And

C˙mul globular extragalÓctic

20/09/2003

394

G72

 
 

And

C˙mul globular extragalÓctic

20/09/2003

395

NGC 7027

 
 

Cyg

Nebulosa planetÓria

20/09/2003

396

G64

 
 

And

C˙mul globular extragalÓctic

20/09/2003

397

Pi

 
 

Aqr

Estrella Doble

20/09/2003

398

NGC 7076

 
 

Cep

Nebulosa planetÓria

20/09/2003

399

NGC 7139

 
 

Cep

Nebulosa planetÓria

20/09/2003

400

ECB 3

 

Serp

Cep

Asterisme

20/09/2003


Llistat des de l'objecte 001 fins al 100 - List from 1st object to 100th

Llistat des de l'objecte 101 fins al 200 - List from 101st object to 200th

Llistat des de l'objecte 201 fins al 300 - List from 201st object to 300th

Llistat des de l'objecte 401 fins al 500 - List from 401st object to 500th

Llistat des de l'objecte 501 fins al 508 - List from 501st object to 508th


Correu electrònic per comentaris - please, send me e-mail with your comments


Tornar a la pàgina principal - Back to Homepage


Darrera actualització - Last update:

30/octubre/2004